TÂM HOÀNG VIỆT GROUP

Lĩnh vực hoạt động

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Tâm Hoàng Việt trở thành thương hiệu uy tín hoạt động trên 3 lĩnh vực: Tư vấn, đầu tư và phát triển các dự án bất động sản; Nông nghiệp và Hệ thống bán lẻ.

Tư Vấn, Đầu Tư và Phát Triển Dự Án BĐS

Mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư tài chính và phát triển các dự án bất động sản. Tâm Hoàng Việt tham gia đầu tư chiến lược cũng như thực hiện các dự án đầu tư có tỷ suất sinh lời cao và an toàn, kiểm soát tốt nguồn vốn cấp cho các dự án và công ty thành viên, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từng lĩnh vực và dự án.  Một số dự án của Tập Đoàn:

 

 


 

 

Back To Top