TÂM HOÀNG VIỆT GROUP

Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn chiến lược

SỨ MỆNH

 • Tạo ra điểm nhấn trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
 • Tạo ra cuộc “cách mạng trong khoa học nông nghiệp” từ các sản phẩm công nghệ Nano, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao với chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Gắn kết chặt chẽ 5 nhà (nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà nông và nhà băng) trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Truyền tải những kiến thức mới nhất, phù hợp nhất tới người nông dân giúp họ cải thiện cuộc sống, từng bước làm giàu, nâng cao dân trí ở nông thôn. Xác lập vai trò của người nông dân trong xã hội,góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
 • Đầu tư, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghê cao, thân thiện với môi trường phục vụ đời sống xã hội.
 • Mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI  ĐOẠN 2015-2020

Với phương châm lấy Khoa học công nghệ làm then chốt để phát triển bền vững theo chiều sâu, Tâm Hoàng Việt đã khẳng định được vị thế, uy tín theo chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 như sau:

 • Tập trung vào đầu tư  phát triển cây Sachi và chuỗi các giá trị gia tăng từ Sachi.
 • Sở hữu các thương hiệu mạnh có uy tín.
 • Đẩy mạnh đầu tư vào chuỗi phân phối bán lẻ để đón đầu xu hướng tiêu dùng, tạo dựng vị thế trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và thế giới.
 • Tăng trưởng doanh thu thường xuyên, đa dạng và tăng thu nhập từ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 • Trở thành Doanh nghiệp Khoa học công nghệ có sức mạnh & ảnh hưởng trong nước và khu vực.
 • Trở thành Tập đoàn tiên phong đầu tư, nghiên cứu & ứng dụng công nghệ Nano và công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao (công nghệ thông minh)  sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất và an toàn cho người sử dụng.
 • Trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân có giá trị tài sản và thương hiệu lớn.
 • Trở thành công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội nhằm thu hút nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán cho đầu tư phát triển sâu chuỗi giá trị cạnh tranh toàn cầu, đồng thời chuyển mình để minh bạch hóa, nâng cao khả năng quản trị, phát triển bền vững.
Back To Top