TÂM HOÀNG VIỆT GROUP

Tin tức sự kiện

18
Aug
Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam”

Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam”

Để đánh giá tiềm năng phát triển của cây Sacha Inchi, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam” vào ngày 21/08/2015 tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian qua Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã phối kết hợp với hội Sinh lý thực vật, hội Sinh Vật học, Viện sinh học Nông nghiệp, khoa Công nghệ Sinh học có tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm giống Sacha Inchi (Sachi) giống cây trồng mới tại khu thực nghiệm của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đồng thời với việc tiến hành khảo nghiệm tại Học Viện, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã cùng với Tập đoàn Tâm Hoàng Việt tiến hành khảo nghiệm ở các vùng khác nhau trong phạm vi toàn quốc. Thông qua việc tiến hành khảo nghiệm, cũng như đi sâu nghiên cứu với các sản phẩm của cây trồng này bước đầu đã xác định được cây Sacha Inchi có nhiều triển vọng phát triển được ở Việt Nam.

Để đánh giá tiềm năng phát triển của cây Sacha Inchi, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam” vào ngày 21/08/2015 tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.


Người viết : Tổng hội NNVN
Từ khóa:

Mời bạn tham gia thảo luận

Bình luận (4)

0975140988

0975140988 Trả lời

Tôj muan mua dông cay sachj thj ljen he ơ dau vơj aj

Để lại bình luận

Tên bạn *
Email *
Nội dung *

Back To Top